กิจกรรมแสดงพลังประกาศเจตจำนงตามนโยบาย No Gift Policy

          อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และ นิสิต ประกาศเจตจำนงนโยบาย NO GIFT POLICY ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 14 มีนาคม 2565

 

ข่าวจากสื่อมวลชน